על כל שאלה, הערה, הארה…

רבי עקיבא 98 בני ברק

03-5703262

052-7153035 משה

מנהל מכירות - ענף מוסדי